Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Selv om Mulelven var lagt i rør fra Fjellveien og ned til sjøen, brøt den etter kraftig regn gjennom rørene, som ble tilstoppet og derfra opp til overflaten hvor den skapte både storflom og dramatikk.
Dette skjedde natt til 15. desember 1936.

Femti hus måtte evakueres. De fleste beboerne tok evakueringen med fatning, men det fortelles om en eldre dame som i fullstendig panikk sprang naken ut gjennom vinduet i den kalde vinternatt. En gammel dame boende i Kirkegaten fikk sjokk og døde. Men Mulelven var uten nåde -, med enorm kraft banet vannet seg vei og rev med seg grus og stein på sin ville ferd ned mot sjøen. Halve Mulebanen raste ut, gatene ble forvandlet til dype kratere, og folk fikk sine hus fylt opp med vann, grus, jord og gjørme. Telefonkabler, lys og gassledninger røk, og skadene kom opp i millionbeløp.
Politiet, brannvesenet og befalskolens elever ble satt inn i redningsarbeidet og jobbet på spreng hele natten for å få bukt med flommen. Bergensavisene kom ut med dramatiske skildringer om folk som våknet av at de lå og fløt rundt i sine egne senger, og så videre…
I denne voldsomme vinternatt i Sandviken…

Kong Haakon som var i byen på dette tidspunkt var allerede dagen etter ute for å besiktige katastrofeområdet.
Men Mulelven ble etter mye slit temmet, og igjen lagt i rør og kanaler…

På øverste bildet ser vi Ekrenbakken forvandlet fra gate til et elvefar, og på bildet nederst ser man at opprydningsarbeidet er i full gang på Sandvikstorget.

Kilde til både bilde og tekst; sistnevnte har jeg hentet fritt fra i egen tekstoppstilling, – boken:
GJENNOM FJELLVEIEN” av, Jo Gjerstad.
Utgitt av ALMA MATER FORLAG AS, BERGEN i 1988.
Dette er fra andre opplag. Boken kom første gang ut i 1985. Den kom da ut i 250 eksemplarer som en hilsen til forbindelser og venner, og var da ikke i handelen. Dette ble det forandret på ved denne senere utgivelse av 1988 – slik at også flere bergensere skulle få glede av den…

Kjell Johan.

Flott motiv fra Kong Oscarsgate en vårdag på 1940-tallet.
Til venstre – og som tvillinger – de to bygninger tilhørende Zander Kaaes Stiftelse. Foran midt i gatebildet, en hest med kjerre på skranglende hjul over brostein, bak denne enten en buss eller varebil; muligens er det siste mest riktig. Og på fortauet til høyre, en familie på tur oppover mot Kalfarbakken, passerende en kvinne spaserende i motsatt retning. Bak muren med gjerdet på topp av denne – den ene av de to “Assistentsekirkegaarder” på stedet. Få med dere de velvoksne trær på denne side, og der i bakgrunnen, St. Jørgens Hospitalkirke med sitt velkjente spir…

Kilde, boken: “Fra vår kjære by” av Arne Moe Nilsen. Utgitt i 1947.

Foto: Arne Moe Nilssen.

(PS: Flere av bildene fra denne bok er så store at min scanner ikke makter å dekke hele motivet. Dessuten er bildene blitt litt blasse med tiden. Dette er årsak til at de blir litt mørke ved forsøk på forbedring herfra.)

Kjell Johan.

Kong oscarsgate den gang det var liv i byen

Her er et bilde fra den gang det var yrende liv i byens sidegater også.Ikke bare på torgallmenningen
Må tilstå jeg husker bare en møbel butikk i denne gaten,tror den ga seg på 90-2000 tallet.Litt Usikker der.
Fikk ikke bildene ordentlig spleiset sammen,da det var 2 sider,og jeg ikke er på talefot med photoshop

Bergen Tinghus på Tårnplass.

Ja, her i denne monumentale – og vel kjente bygning – er mange skjebner opp gjennom årene, og – med forskjellig utfall blitt avgjort.
Egentlig er det vel ikke så mye som i løpet av alle disse år som er blitt forandret på dette sentrale sted i byen, bortsett fra nye butikker på motsatt side av plassen, at den er blitt på forskjellig vis forskjønnet, med utplasserte blomsterkar og benker, samt at i dag er det ingen biler parkert tversover denne plass.

Jeg har tidligere lagt ut et bilde fra denne plass, som viser biler parkert i skråstilling langs hele midten tvers over Tårnplass. Men her på dette bildet er fotografens fokus rettet mot selve Tinghuset.

I dag er det parkerte mopeder, tyngre og lettere motorsykler samt en del sykler som har overtatt dette sted til parkering, men da helt inntil husfasaden, og ikke langsetter midten av plassen der disse flotte biler av hine dager hadde sin plass til parkering…

Men, hvilke type biler..?

Nåvel og uansett, dette er enda et flott bilde fra før min tid, selv om jeg husker mange av slike biler fra min barndom da slike var helt vanlige i gatebildet.
Selv den mye eldre mørke bil der i bakgrunn med reservehjul på hekken var et vanlig syn å se da jeg var et guttebarn i femtiårene…

Kilde, boken: “Fra vår kjære by”, av Arne Moe Nilssen. Utgitt i 1947.

Foto: Arne Moe Nilssen.

Kjell Johan.

Sommer, sol og fredelig stille – med trærne i all sin prakt ved det gamle, og – enda mer praktfulle, gamle Rådhus i Bergen.
Med tanke på trærne: Jeg er temmelig sikker på at disse forlengst er vekk; kjører ofte forbi her, men – når man kjører rundt i byen så ofte som jeg gjør, da ser man den liksom ikke lenger, og – dermed blir man “blind” for detaljene. Og, slik er det vel kanskje også for spaserende som haster forbi i forskjellige ærender og gjøremål…

Jupp, – de flotte trær er forlengst nedhugget og vekk; sjekket det ved en kjapp forbikjøring i dag..!

Kilde, fra boken: “Fra min kjære by”, av Arne Moe Nilssen. Utgitt i 1947.
Foto: Arne Moe Nilssen.

Kjell Johan.

Colorert “MILDE-BUSS” fotografert på Festplassen under krigen, og – ja, selv felgene er colorert i samme nydelige Azurblå farve som selve bussen. På den tid gikk kjøretøyer på “Knott”, og – legg merke til den store kjøler plassert foran bussens grill. Via denne ble gassen fra generatoren avkjølt før den videre transport til motor. Legg forøvrig også merke til at coloristen også har farvet den hvite benk i bakgrunnen gul; dette har han også gjort med to tidligere av meg utlagte bilder tilhørende denne serie. Det var også et fjerde bilde – en “OS-BIL” – men jeg husker ikke i øyeblikket om jeg la denne ut i colorert form, eller i svart/hvitt…
Ellers er det ikke mer jeg kan si om den flotte buss på bildet, – bortsett fra at det er “Rutevogn R – 190.” Så – her må det eksperter på området til for å kunne fortelle litt mer om bussen; jeg har jo nevnt det tidligere: Busser, trikker, tog og biler har jeg omtrent null kjennskap til..!

Foto: Einar R. Paasche jr.
Colorist: Hilmar Flaterås.

Kilde, boken: “En særdeles hyppig kommunikation” – “Frå Nesttun-Osbanen til Pan Trafikk.”
Forfatter: Åsmund Lien.

Kjell Johan.

Vi har fra Freddy Matre fått låne en serie lysbilder. De er fremkalt hos Ragnar Waage i Fløenbakken 6. Dette bildet er påskrevet 1956. Florida i bakgrunnen. Bildets eier Freddy Matre

Bergen 9. april 1940. Lang kø av biler med evakuerende retning Arna, og – muligens enda lengre. Om disse vendte tilbake til byen etterat de var blitt overflydd av de tyske angripere, og kampene i byen var stilnet av, – vet jeg ikke. Ellers ser man et par kjøretøyer i motsatt retning skape en del “kork” i den lange kortesje av biler, og – til høyre – på motsatt side av elven ser man en del av trasséen til Bergensbanen. Hvilke tilknytning til det hele de to norske soldater stående ved hesten hadde til det hele er jeg litt usikker på, og vil derfor ikke gjøre meg noen tanker omkring dette…

Foto: SCANPIX.

(Hentet fra egen sone på Origo, hvor det første gang ble utlagt den 19. april 2013.)

Til sist: Ha i minne at vi dette år har to markeringer for krigen i Norge; den ene fra angrepet på landet 9. april 1940 for 75 år siden, og – den andre for avslutningen av krigen 8. mai 1945, for 70 år siden.

Kjell Johan.

Skipene i forgrunnen her er for det meste skandinaviske, som lå for anker på byfjorden i påvente av å kunne slutte seg til en konvoi; dette ble nok ikke mulig for noen av disse skip på grunn av det uventede angrep på byen.
I bakgrunnen skimter vi den tyske krysser “Königsberg” i kamp mot en av byens festninger, mens den grå røyk fra krysserens tunge kanoner driver innover land – mot Kvarven, og festningen der..!

Foto: SCANPIX.

(Hentet fra egen sone på Origo, hvor det første gang ble lagt ut den 19. april 2013.)

Kjell Johan.

Vi har fra Freddy Matre fått låne en serie lysbilder. De er fremkalt hos Ragnar Waage i Fløenbakken 6. Dette bildet er påskrevet M/S Venus 1956. Bildets eier Freddy Matre

Fotomuseum Bergen

Følges av 996 medlemmer.

Last opp bilde

Fotomuseum Bergen ble startet i januar 2009 i regi av BA. Formålet med Fotomuseum Bergen er å være et nettsted der folk gjennom å dele sine gamle bilder og se andres, kan utveksle informasjon og diskutere hvordan Bergen en gang var, samt sørge for at viktig informasjon når nye generasjoner bergensere. Har du gamle bilder av mennesker fra Bergen, passer de kanskje best på Mitt og Ditt. Og har du bilder av bedrifter og arbeidsplasser, er Fotomuseum-Bedrift stedet å legge dem. Gjengivelse av bilder eller kommentarer er ikke tillatt uten kildehenvisning til Fotomuseum Bergen. Mer om sonen

Origo Fotomuseum Bergen er en sone på Origo. Les mer
Annonse

Nye bilder