Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Bergen i krig 1940-45

NORDNES I BRANNSTORMEN...

Tittel til dette bildet kunne like gjerne vært: “Glemt av Gud” -, dette fordi Gud nok ikke var tilstede på denne svarte torsdag 20. april 1944, da “Voorbode” eksploderte ved Festningskaien – hverken for Bergen by, bergensere, tyskere, folk fra distriktet omkring eller fra andre kanter av landet som oppholdt seg i byen på denne dag, – ikke for noen av disse.! Og – spesielt ikke for dem som befant s… Les hele

ET NORDNES i RUINER - 1944.

Er ikke sikker på om dette bildet er fra 20. april 1944 – da “Voorbode” eksploderte, eller fra dagen etter denne forferdelige hendelse – den 21. april.., men – her på Nordnes ble alt av bebyggelse – fra Nykirkeallmenning til Tollbodallmenning fra Strandsiden til Fredriksbergsgate rasert til det ugjenkjennelige. Og, som bildet viser: I de rykende ruinhauger står de der – en gruppe bergingsmannskape… Les hele

FLAMMENE NEDKJEMPET..

Endelig – etter en lang og strabasiøs kamp mot brannstormen etter eksplosjonen ombord i “Voorbode” – kan Det Sivile Luftvern og Brannvesen ta en fortjent pust i bakken… Vi befinner oss her på baksiden av et av kvartalene nærmest det utbrente skall av det som bare for kort tid siden var den stolte Håkonshall. Muren i bakgrunnen er en del av Festningsmuren, og går man et stykke utenfor bildet mot h… Les hele

En uvirkelig, vond drøm - eller...!?)

Tilskuerne her tror vel knapt hva de ser denne morgen i april 1944 etter at “Voorbode” har eksplodert – alle disse smadrete hus her i området Slotsgaten, Bradbenken og Dreggen – der røyk fremdeles siver opp fra ruinene etter at brannene er slukket… En større katastrofe har vel ikke rammet byen siden de tidligere Bybranner – den siste i 1916… Merk mann i forkant til høyre i bildet, som tydelig er… Les hele

TYSKEBRYGGEN STERKT SKADET.

Tyskebryggen fikk store skader etterat ammunisjonslekteren – “Voorbode” den 20. april 1944 sprang i luften; både nordmenn og tyskere er i nærmest sjokk etter den voldsomme detonasjonen. Heldigvis overlevde husene langs Tyskebryggen, men de fikk store skader – spesielt i takkonstruksjonene… Foto: Maltry. Kilde: Bundesarchiv. Via: Wikimedia. Kjell Johan.

TERBOVEN HAR ANKOMMET..!

“Voorbode”, – dette ulykksalige skip lastet med sprengstoff – for både Bergen by og byens befolkning. Var det virkelig en ulykke, eller var eksplosjonen et resultat av sabotasje..? Her på bildet ser vi at Josef Terboven er ankommet byen for sammen med andre høyere offiserer fra Wehrmacht, SD, Gestapo og Waffen SS ved selvsyn befare skadene i den knuste by, med ruinene av Rosenkrantztårnet og Håkon… Les hele

Et skrekkelig syn - 20. april - 1944..

Her ser vi litt av de store skader eksplosjonen ombord i ammunisjonsskipet “Vorboode” voldte den 20. april 1944. Bildet er tatt over de raserte hustak i Øvregaten, mens røyken fra brannene driver forbi fra kvartalene nedenfor Mariakirken. Takk og pris for at vinden førte ut fra byen; hadde det vært motsatt – ville nok katastrofen fått et langt videre omfang..! Foto: Ukjent. Kilde: UiB Billedsamlin… Les hele

NORDNES - 20. APRIL 1944.

Flammer og kvelende røyk, splintrede planker og nedraste takstein, knust glass fra både eksplosjonstrykket og den intense varmen – død, fordervelse og fortvilelse – brennende hus – og hus allerede utbrente, og – i ruiner, som her på Nordnes. Tyske soldater, redningsmannskaper og sivile bergensere kjemper iherdig både med å få bukt med de voldsomme brannene og med å redde invetar fra husene – fra d… Les hele

D/S "Rogaland" - før hun sank...!

Fra eksplosjonen i Bergen 20. april 1944. I bakgrunnen brenner det heftig på Nordnes, og – her ved kai i Dreggen/Bradbenken, mellom alskens flytende vrakgods er den sterkt skadde fjordabåt D/S “Rogaland” fremdeles noenlunde på rett kjøl – før hun legger seg over for så for så delvis å synke, – et av mange vrak i denne galskapens krig..! NB: Lenger ute i denne sone (Bergen i krig 1940 – 1945) er de… Les hele

Fortvilet kamp mot brannene...!

Det er 20. april 1944. “Vorboode” har nylig eksplodert, revet i filler av mellom 120 og 150 tonn sprengstoff. Branner raser flere steder i byen, som her på Nordnes – hvor mannskaper fra Det sivile Brann-og Luftvern sammen med tyskere kjemper en fortvilet, men forgjeves kamp mot flammene. Mange av de gamle, historiske trehus lar seg ikke berge, og brenner ned til grunnen – til aske og sotsvarte rui… Les hele

April - 1944: Fra Kai til "Mødding.."

Slik så det ut fra Bradbenken og utover langs Festningskaien etter eksplosjonen ombord i “Vorboode” på Adolf Hitler sin fødselsdag den 20. april 1944. På Nordnes-siden så det ikke bedre ut… Det er egentlig litt vanskelig å sette tekst til disse bilder uten å gjenta seg selv; bildene er jo vel selvforklarende, men – det var jamen litt av en “Salutt” Hitler fikk her i Bergen på sin fødselsdag – ent… Les hele

BRANNSTORMEN RASER...!

Et inferno i flammer etter eksplosjonen ombord i “Vorboode” den 20. april 1944, og – med et flammehav så dramatisk overveldende at det er vanskelig å si om vi her befinner oss enten på Festningskaien, Bradbenken, Slotsgaten, eller på Nordnes… Angående Nordnes: Selv om disse bilder jeg nå legger ut ikke kommer i kronologisk orden, så kommer det senere også et par farvebilder fra brannens herjinge… Les hele

Branner og kaos i Bergen, 20. 4. - 1944.

Tidligere journalist, og forfatter av flere bøker fra krigen i Bergen – Odd Strand – hadde dette bildet med i sin bok: “20. april en dag i 1944. Eksplosjonsulykken i Bergen”. (1970). De voldsomme krefter som den gang ble sluppet løs, er det ikke vanskelig å se, så noen videre ord om dette er unødvendig herfra hva angår dette bildet; selv tankene til de tyske soldater som betrakter det hele kan ma… Les hele

Som papirbåter kastet på land...!

20. april 1944, eller mest sannsynlig den følgende dag: De voldsomme bølger som skyllet frem og tilbake over Vågen etter eksplosjonen ombord i “Vorboode” løftet tunge båter opp og feide dem mer eller mindre knuste inn på land som om de skulle vært laget av papir. Mannen her på bildet virker liten, og – kanskje litt fortapt – der han beveger seg mellom disse massive ødeleggelser… Ja – det hele må h… Les hele

INNBITT KAMP MOT FLAMMENE.!

Eksplosjonen 20. april – 1944. Faksimile fra en av byens aviser, som i undertekst vel sier det meste om dette, og som derfor ikke behøver noen ytterligere beskrivelser herfra. Dramatikken i bildet er jo mer enn tydelig nok, også den tyske gasten i fullt firsprang til høyre i bildet under sin innsats sammen med de andre… -————— Bildet er hentet fra mitt fotoalbum på computeren; her er bildene ute… Les hele

Opprydding etter katastrofen, 1944.

Her – i det som på bildet bare er de mer eller mindre sammenraste ruiner av det som kort tid før var BDS sitt Administrasjonsbygg, og Hotel Transatlantic – ble mange drept og mange både hardt og lettere skadet under eksplosjonen ombord i “Vorboode” den 20. april, 1944 -, mange av dem stående i vinduene og se ned på røyken som i forkant vellet opp fra ammunisjonslekterens indre, og, for dem som død… Les hele

PROKLAMASJON - 1945.

Proklamasjon fra Den Allierte Overkommdo til de tyske gjenværende soldater og offiserer – samt nordmenn – etter Tysklands kapitulasjon den 8. Mai – 1945. Dette -, i forbindelse med at det nå – i året 2015 – er 70 år siden Tyskland kapitulerte i Europa og Norge… Kjell Johan.

1944. To stolte byggverk i ruiner..!

Etter eksplosjonen på Festningskaien, 20. april 1944, – de sønderknuste og utbrente ruiner av Rosenkrantztårnet og Håkonshallen, og – med de smadrete rester av Kommandantboligen i midten mellom disse først nevnte. I forgrunnen – de triste vrakdeler av et eksplosjonsrammet skip, muligens liggende oppe på kaien ved Bradbenken… Billedkilde: Arkivet etter Norsk Bjergningskompagni, Statsarkivet i Berg… Les hele

FRA DE MØRKE ÅR, 1940 - 1945..!

BLEND – FIENDEN SER DEG! Å sluntre unna med blendingen under krigen kunne medføre de strengeste straffer – spesielt i byene. Og – mer er det vel ikke å si omkring dette, og – denne plakat for Blending…! Kjell Johan.

skann0007

Dette er bilder jeg har funnet etter mine foreldre. Står at min far Birger Larsen har tatt dem . Brenner på Nordnes. Etter bombing 1940