Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Bergen i krig 1940-45

Bergen 4

Bergen by bombet

Bergen 3

Bergen by bombet

Bergen 2

Bergen by bombet

Bergen 1

Bergen by bombet

CHRISTIESGATE, 9. APRIL - 1940.

Tyske tropper på marsj opp gjennom Christiesgate den 9. april 1940 – nylig satt i land av troppetransportskip, og – etter at den korte, men heftige kamp mot byens festninger er forbi; det vil si – kampen mot Hellen og Kvarven Festning. På Bergenhus fantes det ingen kanoner til å ta kampen opp mot fienden, kun de eldgamle som sto der – og fremdeles står der – med “bøyde nakker” – og, pekende inn ov… Les hele

BERGEN, 9/4 - 1940: BYEN INNTATT.

Bergen 9. april 1940 – etter at kampene om byen er innstilt og over. På Bergenhus fires det Norske Flagg, for å bli erstattet med det tyske Hakekorsflagg. Krigen er her…! Fotograf ikke oppgitt; sannsynligvis fotograf fra “Propagandakompanie” (PK), som fulgte de tyske tropper gjennom hele Felttoget i Norge. Kilde: NorgesLexi. (Bildet hentet fra egen sone på Origo, hvor det første gang ble utlagt d… Les hele

"OPERASJON WESERÜBUNG..!"

Tyske, kampklare krigsskip – fulle av tropper – på vei inn mot norskekysten med angrepsmål Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Narvik – kort før kamphandlingene den 9. april 1940. Og – som ved sine taktiske manøvre under dette dristige felttog til havs – hadde ydmyket Churchill og Det Britiske Admiralitet, samt den hele britiske offisersstand – både ved å unngå de britiske miner utlagt i norsk f… Les hele

Evakurering bort fra krigen...

Bergen 9. april 1940. Evakuering av sivilbefolkningen. Her en mor med sine barn og øvrige familiemedlemmer, samt hva disse ellers kunne få plass til på planet til en lastebil på vei ut av byen. Min intuisjon med tanke på det videre hendelsesforløp, sier meg at det nok ikke var lenge før denne familie var tilbake i sitt hjem i byen igjen – sammen med mange andre – etter at den første frykt hadde la… Les hele

9 april 1940

En tysk marinegast skuer ut over Bergen havn litt ut på formidagen 9 april.(foto egen samling)

9 april 1940

Litt dårlig bilde men viser den lette krysseren Königsberg drivende utenfor Laksevåg. Langs siden ligger en av de tyske jagerne. (foto egen samling)

Kvarven Festning, Nedkjempet...!

Tyske soldater til samling og en røyk etter at Kvarven Festning ved Bergen er nedkjempet den 9. april 1940. Midt blant dem – en norsk offiser som fange. Til tross for at de er fiender som nettopp har kjempet mot hverandre, virker atmosfæren blant dem her på bildet ganske gemyttlig… Men – det var ikke lett for forsvarerne denne dag, med kanoner som forkilte seg, og så – på toppen av det hele forsva… Les hele

9 april 1940

Tyske tropper og utstyr blir lastet over til Alteland fra den lette krysseren Köln. (foto egen samling)

9 april 1940

Bergen ble angrepet av det som ble kalt Gruppe 3 bestående av de lette krysserne Köln og Königsberg, artilleriskoleskipet Bremse, torpedobåtene Wolf og Leopard samt Carl Peters som var ett moderskip for s-båter. I tillegg var det to hjelpeskip, Schiff 9 Koblenz, og Schiff 18 Alteland og 5 S-båter. Luftwaffe var også med to skip som skulle dirigere flytrafikken. Dette var flysikringsskipene Bernhar… Les hele

9 april

En meldingsseddel til. Hellen fort spør om der skal skytes. De tyske styrker har tydeligvis passert Knarrevik og er på vei inn i Vestre Byfjord.

9 april 1940

9 april 1940, 9 april 2015. I dag er det 75 år siden de tyske styrker inntok Bergen og Norge. Det som var starten på 5 års okkupasjon. Over 10000 nordmenn falt i de krigsårene, nesten 20000 krigsfanger fra Sovjet og Jugoslavia falt, mange av de aldri funnet, flesteparten begravet i umerkede graver, og nærmere 12000 tyske soldater falt og er begravet i Norge. Vil legge ut noen bilder fra 9 april i… Les hele

"VOORBODE..." -DØDSSKIPET...!!

Opphavet til den hele elendighet – “Voorbode” – før hun som tysk krigsbytte tungt lastet med sprengstoff – Torsdag (Donnerstag) den 20. april 1944 ca. kl. 08.00. tidlig morgen sprang i luften liggende ved Festningskaien i Bergen. Eksplosjonen var så kraftig – at foruten de store ødeleggelser i havnen og på begge sider av denne, samt den øvrige bebyggelse i området -, flagret det ned diverse mer e… Les hele

"Eksplosjonsulykken i Bergen.."

I tekst under et av de mange bilder nedenfor dette omkring eksplosjonen ombord i “Voorbode”, henviser jeg til en bok av 1945, der det i en artikkel blir konkludert med at eksplosjonen skyldtes at “Voorbode” kolliderte med et tankskip ute på Vågen, samt at dette muligens var en versjon som var ukjent for de fleste – hvilke er umulig for meg å konstatere. Men – her er denne artikkel i sin helhet. S… Les hele

20/4, 1944 - Dagen da Djevler lo...

Og – dagen da ammunisjonsfartøyet “Voorbode” sprang i luften i en voldsom eksplosjon..! Etter eksplosjonen i Bergen ved Festningskaien denne redselens dag den 20. april i 1944, da “Djevelen” så brutalt banket på døren, var det full uttrykning av biler og redningsmannskaper til alle bydeler nærliggende havnen på begge sider; også på selve havnen var det febrilsk aktivitet for å bringe det hele unde… Les hele

1944. 20. APRIL - ET RAGNAROKK..!

Etter eksplosjonen ombord i “Voorbode”..! På Bradbenken og området rundt – også i flere retninger til langt utenfor dette nedslående bilde – ser det ut som om en Tornado har gått fullstendig amok med de mest ville krefter en kan tenke seg; alt skrotet og vrakdeler kastet på land av flodbølgene etter eksplosjonen, ruinene av BDS sitt Administrasjonsbygg – der tårnet som ved et mirakel fremdeles s… Les hele

EKSPLOSJONSBRANNEN HERJER.

Her ser vi Håkonshallen i brann og snart fullstendig utbrent etter de voldsomme krefter som ble satt i bevegelse da “Voorbode” – med sin last av 126 tonn sprengstoff og 18 kasser tennsatser – sprang i luften mens hun lå fortøyd ved Festningskaien. I forgunnen her på Strandsiden, er kaien full av alskens skrot og vrakgods hulter til bulter, liggende sammen med en skadet mindre trebåt ved to delvi… Les hele